Đang tải...

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

Lớp học lại GT1, học lúc 9h30 ngày thứ 6. Phòng học liên hệ với GV: 0986362013.

Thứ Hai, ngày 26 tháng 10 năm 2015

LỊCH HỌC LẠI HỌC KỲ PHỤ HỆ VHVL 
KỲ 1 NĂM 2015-2016

      Giải tích 1: Tiết 4,5,6 ngày thứ 3 (27/10/15). P 201A5
                          Tiết 10,11,12 ngày thứ  (27/10/15). P 201A5

      Giải tích 2: Tiết 7,8,9 ngày thứ 3 (27/10/15). P 201A5

(Các buổi học tiếp theo sẽ thông báo sau)

BM TOÁN GIẢI TÍCH

Thứ Hai, ngày 17 tháng 8 năm 2015

PHÒNG THI LẠI LT+B2+TC TUẦN TỪ 17/8/2015-22/8/2015

PHÒNG THI LẠI LT+B2+TC
 17/8/2015-22/8/2015, BỘ MÔN TOÁN GIẢI TÍCH
1.    THỨ 5, 20/8/2015, CA3: 302A2;
2.    THỨ 6, 21/8/2015, CA2: 103A2;
3.    THỨ 7, 22/8/2015, CA3: THI TẠI BỘ MÔN,
PHÒNG 803A6.

Thứ Tư, ngày 03 tháng 6 năm 2015

Lịch Thi học lại GT2 hệ Tại chức

THÔNG BÁO

Lớp học lại môn Giải tích 2, hệ tại chức 
thi vào 9h30 sáng Thứ 3 (09/06/2015). Tại Phòng 202A3.

BM TOÁN GIẢI TÍCH

Thứ Ba, ngày 02 tháng 6 năm 2015

LỊCH THI HỌC LẠI LIÊN THÔNG + TẠI CHỨCLỊCH THI HỌC LẠI LT+TC:

MÔN GIẢI TÍCH 1 VÀ TOÁN KINH TẾ THI SÁNG THỨ 7 (06/6/2015), CA 2.

PHÒNG THI: 301A5.

SV CÓ THẮC MẮC LIÊN HỆ VỚI THẦY VINH: thevinhbn@gmail.com

Thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2015

Các lớp học lại tại chức vào thứ 3 (ngày 26/5/2015).

LỊCH HỌC LẠI CÁC LỚP TẠI CHỨC

Giải tích 1 phòng 201,
Giải tích 2 phòng 202 nhà A3B.
Vào học lúc 8h30.

Lịch học lại môn Toán kinh tế tại chức tuần (25/05/15-31/05/15)

LỊCH HỌC LẠI MÔN TOÁN KINH TẾ 
(TUẦN TỪ 25/05/15-31/05/15)

CHIỀU THỨ 3:  (26/05/15) TIẾT 10,11,12. P 202 A3B

Thứ Hai, ngày 18 tháng 5 năm 2015

Thông báo lịch học lại (bổ sung) môn học Toán kinh tế hệ Tại chức

LỊCH HỌC LẠI MÔN TOÁN KINH TẾ HỆ TẠI CHỨC BẮT ĐẦU TỪ SÁNG THỨ NĂM (21/05/2015) NHƯ SAU:

SÁNG THỨ 5. TIẾT 1,2,3 PHÒNG 304 A3
SÁNG THỨ 6. TIẾT 4,5,6 PHÒNG 301 A3
SÁNG THƯ 7. TIẾT 1,2,3 PHÒNG 304 A3

Chú ý: 
* Sinh viên theo dõi thường xuyên blog để biết các buổi học của tuần tiếp theo.
* Mọi chi tiết xin liên hệ Thầy Vinh. Email: thevinhbn@gmail.com

Thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2015

THÔNG BÁO HỌC LẠI HỆ LIÊN THÔNG TẠI CHỨCTHÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI: 
HỆ LIÊN THÔNG TẠI CHỨC
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015

*THỜI GIAN HỌC: BẮT ĐẦU TỪ THỨ 5, NGÀY 21/5/2015.

- GIẢI TÍCH 1:  HỌC SÁNG CA2 TIẾT 4, 5, 6.
     CÁC NGÀY 21(T5), 22(T6), 23(T7)/5/2015: 201A3B.
     CÁC NGÀY 27(T4), 28(T5), 30(T7)/5/2015: 202A3B.

- GIẢI TÍCH 2:  HỌC SÁNG CA2 TIẾT 4, 5, 6.
   CÁC NGÀY 21(T5), 23(T7)/5/2015: 202A3B 

     (BUỔI KHÁC SẼ THÔNG BÁO SAU).


*CHÚ Ý: SINH VIÊN NÊN THƯỜNG XUYÊN THEO DÕI TRÊN BLOG CỦA BỘ MÔN ĐỂ BIẾT LỊCH HỌC VÀ LỊCH THI.

THẮC MẮC VỀ LỊCH HỌC: 
LIÊN HỆ THẦY VINH, thevinhbn@gmail.com