Đang tải...

Thứ Hai, ngày 25 tháng 8 năm 2014

THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI CHÍNH QUY K50, K51THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI CHÍNH QUY K50, K51
1.   LỚP 1: GIẢI TÍCH 1, HỌC CÁC BUỔI CHIỀU. BẮT ĐẦU TỪ 13H NGÀY THỨ 4, 27/8/2014 (ĐẾN THỨ 4 NGÀY 03/9/2014). PHÒNG 301A7.

2.    LỚP 2: GIẢI TÍCH 2, HỌC CÁC BUỔI CHIỀU. BẮT ĐẦU TỪ 13H NGÀY THỨ 4, 27/8/2014 (ĐẾN THỨ 4 NGÀY 03/9/2014). PHÒNG 501A7 (RIÊNG THỨ 7 HỌC BUỔI SÁNG).

Thứ Năm, ngày 21 tháng 8 năm 2014

THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI CHÍNH QUY K50, K51THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI CHÍNH QUY K50, K51

MÔN HỌC: GT1, GT2.

THỜI GIAN: TỪ THỨ 4, NGÀY 27/8/2014, HỌC BAN NGÀY.

PHÒNG HỌC VÀ THỜI GIAN CỤ THỂ SẼ THÔNG BÁO TẠI BLOG NÀY, CHẬM NHẤT THỨ 2 NGÀY 25/8/2014.

GHI CHÚ: CÁC SV THƯỜNG XUYÊN CẬP NHẬT LỊCH HỌC VÀ PHÒNG HỌC TẠI BLOG NÀY.
LIÊN HỆ: THẦY VINH, thevinhbn@gmail.com

Thứ Ba, ngày 19 tháng 8 năm 2014

PHÒNG THI LẠI LIÊN THÔNG TẠI CHỨC (NGÀY 21, 22, 23/8/2014)

PHÒNG THI LI LIÊN THÔNG TI CHC
 (21, 22, 23/8/2014) B MÔN TOÁN GII TÍCH

1.    CHIU TH 5 (21/8/2014), CA3, P. 401A7
2.    CHIU TH 5 (21/8/2014), CA4, P. 401A7
3.    SÁNG TH 6 (22/8/2014), CA1, THI TI B MÔN
4.    SÁNG TH 6 (22/8/2014), CA2, P. 301+302A5
5.    CHIU TH 7 (23/8/2014), CA3, P. 401A7.
6.    CHIU TH 7 (23/8/2014), CA4, THI TI B MÔN.

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 6 năm 2014

Thứ Năm, ngày 12 tháng 6 năm 2014

Diem thi he lien thong thang 5-2014

https://www.mediafire.com/?0pol4afkn4apdjs


Ghi chú
1. Những sinh viên có thắc mắc về điểm thi (đặc biệt là những trường hợp có dấu "?" bên cạnh, 15h ngày thứ 2 (16/06/2014) mang theo thẻ sinh viên và CMTND đến Bộ môn Toán giải tích, P803A6 để giải quyết.
2. Những lớp không có điểm trên Blog sinh viên xem điểm trong tài khoản cá nhân của mình\

BM TOÁN GIẢI TÍCH

Thứ Tư, ngày 11 tháng 6 năm 2014

Điểm thi GT2-Tại chức tháng 05 năm 2014

https://www.mediafire.com/?8k7g7x2dm7dhd7j

Ghi chú:
Những sinh viên có thắc mắc về điểm thi (đặc biệt những trường hợp có dấu ? bên cạnh), 15h ngày thứ 2 (16/06/2014) mang theo thẻ sinh viên + CMTND đến Bộ môn Toán giải tích, P 803A6 để giải quyết.


BM Toán Giải tích
================================
Kết quả kiểm tra lại bài thi ngày 09/06

Bùi Xuân Trường (CĐB T8-K46). Môn GT1: 7 đ
Phạm Đức Phước (CĐB - K47). Môn GT1: 5 đ

Thứ Bảy, ngày 07 tháng 6 năm 2014

Diem thi he Tai chuc thang 5 -2014

https://www.mediafire.com/?y2s5sm3uau9sql2

Ghi chú

Những sinh viên có thắc mắc về điểm thi, 15h chiều thứ 2 (09/06/14) mang theo thẻ sinh viên đến Bô môn Toán giải tích- P803A6 để giải quyết

Thứ Sáu, ngày 16 tháng 5 năm 2014

LỊCH THI HỌC KỲ PHỤ HỆ LIÊN THÔNG + TẠI CHỨCLỊCH THI HỌC KỲ PHỤ HỆ LIÊN THÔNG,
 TẠI CHỨC - BỘ MÔN TOÁN GIẢI TÍCH

1.    NGÀY 22/5/2014:

CA1: GIẢI TÍCH – K13, 14, 15, 16, 16.2 LIÊN THÔNG KHOA CÔNG TRÌNH, P. 101A5.

CA2: GT1 – LIÊN THÔNG XDDD 16.2A, 16.2B, 16A, 16B, 14B, , P. 101A5.

CA3: GT1 K46, 47, 48, 49 TẠI CHỨC, P. 101A5.

CA4: GT2 TẠI CHỨC (K43,44,45) + TOÁN KINH TẾ K47 TẠI CHỨC, P. 101A5.

2.       NGÀY 23/5/2014:

CA1: GT2 – LIÊN THÔNG XDDD 16.2A, 16.2B, 16A, 16B, 14B + GT1F1 (K43,44,45) TẠI CHỨC, P. 101A5.

CA2: GT2 TẠI CHỨC (K46, 47, 48), P. 101A5.

CA3: GT1F2 TC K43,44,45 + GIẢI TÍCH (TẠI CHỨC K47, 48 VÀ LIÊN THÔNG K15 – KHOA KINH TẾ), P. 101A5.

CA1: 7H-9H, CA2: 9H30-11H30
CA3: 13H-15H, CA4: 15H30-17H30
GHI CHÚ: SV CÓ THẮC MẮC VỀ LỊCH THI, GỬI Ý KIẾN VÀO HÒM THƯ: Thầy Vinh, thevinhbn@gmail.com.


Thứ Hai, ngày 05 tháng 5 năm 2014        LỊCH HỌC LẠI HỆ LT+TC (HK2, NĂM HỌC 2013-2014), BỘ MÔN TOÁN GIẢI TÍCH 
    (BẮT ĐẦU TỪ THỨ 4, 07/5/14 ĐẾN 17/5/2014)
 
1.    Lớp 1- GT2 LTXDDD: Chiều Thứ 2 (tiết 7, 8, 9), Chiều Thứ 4 (tiết 10, 11, 12), Chiều Thứ 5 (tiết 10, 11, 12). Phòng 601A2.

2.    Lớp 2- Giải tích LT Công trình: Sáng Thứ 3 (tiết 4, 5, 6), Sáng Thứ 4 (tiết 4, 5, 6), Sáng Thứ 5 (tiết 4, 5, 6). Phòng 601A2.

3.    Lớp 3- Giải tích kinh tế TC + GT1F2 (TC), Sáng Thứ 2 (tiết 4, 5, 6), Chiều Thứ 3 (tiết 7, 8, 9), Sáng Thứ 6 (tiết 4, 5, 6). Phòng 601A2.

4.    Lớp 4- Toán kinh tế TC: Chiều Thứ 3 (tiết 10, 11, 12), Chiều Thứ 5 (tiết 10, 11, 12), Chiều Thứ 6 (tiết 7, 8, 9). Phòng 107A5.

5.    Lớp 5- GT1F1 TC+ GT1 TC: Chiều Thứ 2 (tiết 10, 11, 12), Sáng Thứ 4 (tiết 1, 2, 3), Chiều Thứ 5 (tiết 7, 8, 9). Phòng 601A2.

6.    Lớp 6- GT2 (TC K45 trở về trước): Sáng Thứ 2 (tiết 1, 2, 3), Sáng Thứ 4 (tiết 1, 2, 3), Sáng Thứ 6 (tiết 1, 2, 3). Phòng 704A2.

7.    Lớp 7- GT2 (từ TC K46 trở đi): Chiều Thứ 3 (tiết 10, 11, 12), Chiều Thứ 6 (tiết 10, 11, 12), Sáng Thứ 7 (tiết 4, 5, 6). Phòng 704A2.

8.    Lớp 8- GT1 LTXDDD: Sáng Thứ 3 (tiết 4, 5, 6), Chiều Thứ 4 (tiết 10, 11, 12), Sáng Thứ 6 (tiết 4, 5, 6). Phòng 704A2.