Đang tải...

Thứ Hai, ngày 11 tháng 1 năm 2016

THÔNG BÁO

Những sinh viên tại chức đã học lại GT1, GT2 lớp chung tháng 11-12 năm 2015 liên hệ với bộ môn để thi (SĐT: 0986362013) sau ngày thứ 4 (13/01/2016) sinh viên nào không đến thi sẽ bị điểm 0.

BM TOÁN GIẢI TÍCH

Thứ Năm, ngày 03 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

    Thi học lại Giải tích 2 (lớp đã học tại P201 A5) 
      thi vào 14h, thứ 7 (05/12/2015) tại P803A6.

BM TOÁN GIẢI TÍCH

Thứ Hai, ngày 30 tháng 11 năm 2015

LỊCH THI LẠI HỆ PHI CHÍNH QUY

LỊCH THI LẠI HỆ PHI CHÍNH QUY
TUẦN TỪ 30/11/2015-05/12/2015

1.     THỨ 5 (03/12/2015), CA 3, P. 202A8

2.     THỨ 6 (04/12/2015), CA1 + CA2: THI TẠI BỘ MÔN


3.     THỨ 7 (05/12/2015), CA 3: P. 202A8.

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

Lớp học lại GT1, học lúc 9h30 ngày thứ 6. Phòng học liên hệ với GV: 0986362013.

Thứ Hai, ngày 26 tháng 10 năm 2015

LỊCH HỌC LẠI HỌC KỲ PHỤ HỆ VHVL 
KỲ 1 NĂM 2015-2016

      Giải tích 1: Tiết 4,5,6 ngày thứ 3 (27/10/15). P 201A5
                          Tiết 10,11,12 ngày thứ  (27/10/15). P 201A5

      Giải tích 2: Tiết 7,8,9 ngày thứ 3 (27/10/15). P 201A5

(Các buổi học tiếp theo sẽ thông báo sau)

BM TOÁN GIẢI TÍCH

Thứ Hai, ngày 17 tháng 8 năm 2015

PHÒNG THI LẠI LT+B2+TC TUẦN TỪ 17/8/2015-22/8/2015

PHÒNG THI LẠI LT+B2+TC
 17/8/2015-22/8/2015, BỘ MÔN TOÁN GIẢI TÍCH
1.    THỨ 5, 20/8/2015, CA3: 302A2;
2.    THỨ 6, 21/8/2015, CA2: 103A2;
3.    THỨ 7, 22/8/2015, CA3: THI TẠI BỘ MÔN,
PHÒNG 803A6.

Thứ Tư, ngày 03 tháng 6 năm 2015

Lịch Thi học lại GT2 hệ Tại chức

THÔNG BÁO

Lớp học lại môn Giải tích 2, hệ tại chức 
thi vào 9h30 sáng Thứ 3 (09/06/2015). Tại Phòng 202A3.

BM TOÁN GIẢI TÍCH

Thứ Ba, ngày 02 tháng 6 năm 2015

LỊCH THI HỌC LẠI LIÊN THÔNG + TẠI CHỨCLỊCH THI HỌC LẠI LT+TC:

MÔN GIẢI TÍCH 1 VÀ TOÁN KINH TẾ THI SÁNG THỨ 7 (06/6/2015), CA 2.

PHÒNG THI: 301A5.

SV CÓ THẮC MẮC LIÊN HỆ VỚI THẦY VINH: thevinhbn@gmail.com

Thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2015

Các lớp học lại tại chức vào thứ 3 (ngày 26/5/2015).

LỊCH HỌC LẠI CÁC LỚP TẠI CHỨC

Giải tích 1 phòng 201,
Giải tích 2 phòng 202 nhà A3B.
Vào học lúc 8h30.