Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Lich thi HKP he lien thong

THONG BAO

Lich thi hoc ky phu he lien thong XDDD mon GT1, GT2 nhu sau
- Ngay thi 03/06/2017
- Phong thi 301 A8
- Mon thi: GT1 luc 7h00
- Mon thi: GT2 luc 9h30

BM TOAN GIAI TICH

Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

Lich hoc lai tuan tu 22/05-27/05/2017 he lien thong

THÔNG BÁO

Các lớp học lại hệ liên thông môn GT1 và GT2 bắt đầu học từ ngày 22/05/2017 theo lịch như sau:
- Môn GT2 học vào tiết 7-9 chiều thứ2, tiết 7-9 chiều thứ 3, tiết 10-12 chiều thứ 4, tiết 10-12 chiều thứ7 tại phòng 109A5 (liên hệ cô Trang 0978463710)
- Môn GT1 học vào chiều thứ 5 (13h), chiều thứ 7 (13h) tại phòng 109A5 (liên hệ thầy Cường 09434656069)
BM TOÁN GIẢI TÍCH

Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

Lịch học kỳ phụ hệ liên thông

THÔNG BÁO

Các lớp học lại hệ liên thông môn GT1 và GT2 bắt đầu học từ ngày 15/05/2017 theo lịch như sau:
- Môn GT2 học vào tiết 7-9 chiều thứ 3, tiết 10-12 chiều thứ 4 tại phòng 109A5 (liên hệ cô Trang 0978463710)
- Môn GT1 học vào chiều thứ 5 (13h), chiều thứ 7 (13h) tại phòng 109A5 (liên hệ thầy Cường 09434656069)
BM TOÁN GIẢI TÍCH

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

LỊCH THI HỌC LẠI GIẢI TÍCH HỆ LIÊN THÔNG K19

1. Thi học lại môn Giải tích 1 (XDDDCN K19 + XDDDCN K19A QTKD++ XDDDCN K19 B QTKD+ XDDDCN K19 CĐCN&TM)
Chiều thứ 7, ngày 29/10/2016, Ca3  phòng 202A5.

2. Thi học lại môn Giải tích 2 (XDDDCN K19 + XDDDCN K19A QTKD++ XDDDCN K19 B QTKD+ XDDDCN K19 CĐCN&TM)
Chiều thứ 7, ngày 29/10/2016,  Ca 4 phòng 202A5.

3. Thi học lại Giải tích  ( CĐBộ CN&QTKD K19, CĐBộ K19)
Chiều thứ 7, ngày 29/10/2016, Ca 4, phòng 301A5.BỘ MÔN TOÁN GIẢI TÍCH

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

THÔNG BÁO

Lớp học lại: liên thông môn giải tích 2 (cô Lan dạy) học vào chiều thứ 4 (19/10/2016), lúc 14h00 tại phòng 304A2.

BM TOÁN GIẢI TÍCH

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Lịch học lại Giải tích của các lớp hệ Liên thông

Bộ môn Toán Giải tích tổ chức học lại kỳ phụ - Hệ Liên thông kỳ 1 năm học 2016-2017 gồm các lớp:

1. Giải tích 1 (XDDDCN K19 +XDDDCN K19A QTKD +XDDDCN K19B QTKD +XDDDCN K19 CĐCN&TM)
        Buổi đầu chiều thứ 4 (tiết 8-12), ngày 05/10/2016, Phòng  305 nhà A5.
        Buổi tiếp theo sáng thứ 5 (tiết 2-6) ngày 13/10/2016,  Phòng 305 nhà A3
 
2. Giải tích 2 (XDDDCN K19 +XDDDCN K19A QTKD +XDDDCN K19B QTKD +XDDDCN K19 CĐCN&TM)
              Bắt đầu sáng thứ 3, ngày 04/10/2016,  Phòng 201 nhà A5.
              Buổi tiếp theo chiều thứ 4, ngày 12/10/2016,  Phòng 302 nhà A3.

3. Giải tích (CĐBộ CN&QTKD K19 + CĐBộ K19 )
         Bắt đầu sáng thứ 3, ngày 04/10/2016,  Phòng 201 nhà A5.
        Buổi tiếp theo chiều thứ 4, ngày 12/10/2016,  Phòng 302 nhà A3.


Ghi chú: Sinh viên cập nhật thông tin về lịch học và phòng học các buổi tiếp theo trên Blog của Bộ môn.

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

THÔNG BÁO

Những sinh viên tại chức đã học lại GT1, GT2 lớp chung tháng 11-12 năm 2015 liên hệ với bộ môn để thi (SĐT: 0986362013) sau ngày thứ 4 (13/01/2016) sinh viên nào không đến thi sẽ bị điểm 0.

BM TOÁN GIẢI TÍCH

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

THÔNG BÁO

    Thi học lại Giải tích 2 (lớp đã học tại P201 A5) 
      thi vào 14h, thứ 7 (05/12/2015) tại P803A6.

BM TOÁN GIẢI TÍCH

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

LỊCH THI LẠI HỆ PHI CHÍNH QUY

LỊCH THI LẠI HỆ PHI CHÍNH QUY
TUẦN TỪ 30/11/2015-05/12/2015

1.     THỨ 5 (03/12/2015), CA 3, P. 202A8

2.     THỨ 6 (04/12/2015), CA1 + CA2: THI TẠI BỘ MÔN


3.     THỨ 7 (05/12/2015), CA 3: P. 202A8.

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

THÔNG BÁO

Lớp học lại GT1, học lúc 9h30 ngày thứ 6. Phòng học liên hệ với GV: 0986362013.