Đang tải...

Thứ Hai, ngày 20 tháng 10 năm 2014

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 10 năm 2014

                                THÔNG BÁO
LỊCH THI HỌC LẠI LIÊN THÔNG TẠI CHỨC THÁNG 10 NĂM 2014
--------

TOÀN BỘ CÁC LỚP HỌC LẠI LIÊN THÔNG TẠI CHỨC SẼ THI VÀO CHIỀU THỨ 6, NGÀY 24/10/2014.

1. CHIỀU THỨ 6, CA 3 (13H): P. 401A7.

GIẢI TÍCH 1 LTXDDD + GIẢI TÍCH 1 TC + GIẢI TÍCH KHỐI KINH TẾ

2. CHIỀU THỨ 6, CA 4 (15H): P. 401+403A7.


401A7: GIẢI TÍCH 2 LTXDDD + GIẢI TÍCH (LIÊN THÔNG).

403A7: GIẢI TÍCH 2 TC + + TOÁN KINH TẾ.

GHI CHÚ: CÁC SINH VIÊN NÊN THƯỜNG XUYÊN CẬP NHẬT ĐỂ BIẾT LỊCH THI VÀ PHÒNG THI.

Thứ Sáu, ngày 03 tháng 10 năm 2014

LỊCH HỌC LẠI LIÊN THÔNG TẠI CHỨC THÁNG 10 NĂM 2014                                            THÔNG BÁO
LỊCH HỌC LẠI LIÊN THÔNG TẠI CHỨC THÁNG 10 NĂM 2014
--------

TUẦN TỪ 13/10---->18/10/14

1. LỚP 1: GIẢI TÍCH (KHỐI KINH TẾ): HỌC BUỔI SÁNG TỪ 8H00
NGÀY 14/10/14, T3: PHÒNG 602A2, NGÀY 15/10/14, T4: PHÒNG 503A2;
NGÀY 17/10/14, T6: PHÒNG 503A2

2. LỚP 2: TOÁN KINH TẾ, HỌC: BUỔI CHIỀU T4, 15/10/14, tiết 10, 11, 12, PHÒNG 302A2; BUỔI CHIỀU T6, 17/10/14, tiết 10, 11, 12, P. 202A2.

3. LỚP 3: GIẢI TÍCH (KHỐI LIÊN THÔNG CÔNG TRÌNH) + GT2 LTXDDD, HỌC SÁNG TỪ 8H00.
15/10/14, T4: PHÒNG 302A2; 16/10/14, T5: PHÒNG 202A2; 17/10/14, T6: 302A2.

4. LỚP 4: GT1 LTXDDD + GT1F1TC+GT1TC, HỌC BUỔI CHIỀU, TIẾT 7, 8, 9
15/10/14, T4: PHÒNG 302A2; 16/10/14, T6: PHÒNG 202A2.

5. LỚP 5: GT2 TẠI CHỨC HỌC SÁNG TỪ 8H00
15/10/14, T4: PHÒNG 202A2;  17/10/14, T6: PHÒNG 202A2; 18/10/14, T7: PHÒNG 404A2.

Ghi chú: Sinh viên nên thường xuyên cập nhật tại Blog này để biết lịch học và lịch thi. Liên hệ Thầy Vinh: thevinhbn@gmail.com

Thứ Sáu, ngày 05 tháng 9 năm 2014

Thứ Năm, ngày 04 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC LẠI CHÍNH QUY K50, K51THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC LẠI CHÍNH QUY K50, K51

THỜI GIAN:  CHIỀU THỨ 2 NGÀY 08/9/2014

CA3 (13H-15H):  GIẢI TÍCH 2

CA4 (15H-17H):  GIẢI TÍCH 1

PHÒNG THI: P. 301A7.

Thứ Hai, ngày 25 tháng 8 năm 2014

THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI CHÍNH QUY K50, K51THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI CHÍNH QUY K50, K51
1.   LỚP 1: GIẢI TÍCH 1, HỌC CÁC BUỔI CHIỀU. BẮT ĐẦU TỪ 13H NGÀY THỨ 4, 27/8/2014 (ĐẾN THỨ 4 NGÀY 03/9/2014). PHÒNG 301A7.

2.    LỚP 2: GIẢI TÍCH 2, HỌC CÁC BUỔI CHIỀU. BẮT ĐẦU TỪ 13H NGÀY THỨ 4, 27/8/2014 (ĐẾN THỨ 4 NGÀY 03/9/2014). PHÒNG 501A7 (RIÊNG THỨ 7 HỌC BUỔI SÁNG).

Thứ Năm, ngày 21 tháng 8 năm 2014

THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI CHÍNH QUY K50, K51THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI CHÍNH QUY K50, K51

MÔN HỌC: GT1, GT2.

THỜI GIAN: TỪ THỨ 4, NGÀY 27/8/2014, HỌC BAN NGÀY.

PHÒNG HỌC VÀ THỜI GIAN CỤ THỂ SẼ THÔNG BÁO TẠI BLOG NÀY, CHẬM NHẤT THỨ 2 NGÀY 25/8/2014.

GHI CHÚ: CÁC SV THƯỜNG XUYÊN CẬP NHẬT LỊCH HỌC VÀ PHÒNG HỌC TẠI BLOG NÀY.
LIÊN HỆ: THẦY VINH, thevinhbn@gmail.com

Thứ Ba, ngày 19 tháng 8 năm 2014

PHÒNG THI LẠI LIÊN THÔNG TẠI CHỨC (NGÀY 21, 22, 23/8/2014)

PHÒNG THI LI LIÊN THÔNG TI CHC
 (21, 22, 23/8/2014) B MÔN TOÁN GII TÍCH

1.    CHIU TH 5 (21/8/2014), CA3, P. 401A7
2.    CHIU TH 5 (21/8/2014), CA4, P. 401A7
3.    SÁNG TH 6 (22/8/2014), CA1, THI TI B MÔN
4.    SÁNG TH 6 (22/8/2014), CA2, P. 301+302A5
5.    CHIU TH 7 (23/8/2014), CA3, P. 401A7.
6.    CHIU TH 7 (23/8/2014), CA4, THI TI B MÔN.