Đang tải...

Thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2015

Các lớp học lại tại chức vào thứ 3 (ngày 26/5/2015).

LỊCH HỌC LẠI CÁC LỚP TẠI CHỨC

Giải tích 1 phòng 201,
Giải tích 2 phòng 202 nhà A3B.
Vào học lúc 8h30.

Lịch học lại môn Toán kinh tế tại chức tuần (25/05/15-31/05/15)

LỊCH HỌC LẠI MÔN TOÁN KINH TẾ 
(TUẦN TỪ 25/05/15-31/05/15)

CHIỀU THỨ 3:  (26/05/15) TIẾT 10,11,12. P 202 A3B

Thứ Hai, ngày 18 tháng 5 năm 2015

Thông báo lịch học lại (bổ sung) môn học Toán kinh tế hệ Tại chức

LỊCH HỌC LẠI MÔN TOÁN KINH TẾ HỆ TẠI CHỨC BẮT ĐẦU TỪ SÁNG THỨ NĂM (21/05/2015) NHƯ SAU:

SÁNG THỨ 5. TIẾT 1,2,3 PHÒNG 304 A3
SÁNG THỨ 6. TIẾT 4,5,6 PHÒNG 301 A3
SÁNG THƯ 7. TIẾT 1,2,3 PHÒNG 304 A3

Chú ý: 
* Sinh viên theo dõi thường xuyên blog để biết các buổi học của tuần tiếp theo.
* Mọi chi tiết xin liên hệ Thầy Vinh. Email: thevinhbn@gmail.com

Thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2015

THÔNG BÁO HỌC LẠI HỆ LIÊN THÔNG TẠI CHỨCTHÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI: 
HỆ LIÊN THÔNG TẠI CHỨC
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014-2015

*THỜI GIAN HỌC: BẮT ĐẦU TỪ THỨ 5, NGÀY 21/5/2015.

- GIẢI TÍCH 1:  HỌC SÁNG CA2 TIẾT 4, 5, 6.
     CÁC NGÀY 21(T5), 22(T6), 23(T7)/5/2015: 201A3B.
     CÁC NGÀY 27(T4), 28(T5), 30(T7)/5/2015: 202A3B.

- GIẢI TÍCH 2:  HỌC SÁNG CA2 TIẾT 4, 5, 6.
   CÁC NGÀY 21(T5), 23(T7)/5/2015: 202A3B 

     (BUỔI KHÁC SẼ THÔNG BÁO SAU).


*CHÚ Ý: SINH VIÊN NÊN THƯỜNG XUYÊN THEO DÕI TRÊN BLOG CỦA BỘ MÔN ĐỂ BIẾT LỊCH HỌC VÀ LỊCH THI.

THẮC MẮC VỀ LỊCH HỌC: 
LIÊN HỆ THẦY VINH, thevinhbn@gmail.com

Thứ Sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2015

LỊCH THI HỌC KỲ PHỤ CÁC LỚP CHÍNH QUY (NHU CẦU LOẠI 1)

LỊCH THI GIẢI TÍCH 1GIẢI TÍCH 2 (CHÍNH QUY K50, 51, 52 - NHU CẦU LOẠI 1)                                    

1. SÁNG THỨ 3 NGÀY 31/3/2015: CA2, 9H00, THI GIẢI TÍCH 1, P. 108A5

2. CHIỀU THỨ 4 NGÀY 01/5/2015: CA3, 13H00, THI GIẢI TÍCH 2, P. 101A5.

NẾU CÓ THẮC MẮC GÌ VỀ LỊCH THI, LIÊN HỆ THẦY VINH: 0982161132.

Chủ Nhật, ngày 22 tháng 3 năm 2015

LỊCH THI VÉT LIÊN THÔNG TẠI CHỨC TUẦN TỪ 23-28/3/2015


THÔNG BÁO LỊCH THI VÉT LT+TC
 (TUẦN TỪ 23-28/3/2015)

THỨ 5 (26/3/2015):  CA3: P. 106A5
                                  CA4: THI TẠI BỘ MÔN

THỨ 6 (27/3/2015): CA1 SÁNG THI TẠI BỘ MÔN
                                  CA2 SÁNG THI TẠI P.302A3.

THỨ 7 (28/3/2015): CA(3+4) THI TẠI BỘ MÔN


Thứ Sáu, ngày 06 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO LỊCH HỌC KỲ PHỤ DÀNH CHO KHÓA 50, 51, 52.

THÔNG BÁO LCH HC K PH 
DÀNH CHO KHÓA 50, 51, 52.
B MÔN TOÁN GII TÍCH 
 THÁNG 3+4/2015 (TUẦN TỪ 23 - 28/3/2015)

GII TÍCH 1: PHÒNG 201A5

THI GIAN HC: 8H00 SÁNGTHỨ 5.

GII TÍCH 2:

CHIỀU THỨ 2 (14h00): P. 201A5


CHÚ Ý: CÁC SV THƯNG XUYÊN THEO DÕI TRÊN BLOG CA B MÔN Đ CP NHT LCH HC VÀ LCH THI.

Thứ Hai, ngày 20 tháng 10 năm 2014